UDEN FILTER, TAK - BILAG 8.2Den intertekstuelle brug af Strids redaktør, der kommenterer på serien selv kunne kaldes paratekstualitet. (Redaktøren er iøvrigt Bo Malthesen - men kun genkendelig 
for indviede). Pointen gentages iøvrigt (se bilag 8.1) - hvorved man kan tale om intratekstualitet.
Desuden kan man tale om metatekstualitet med den udklippelige kravlenissefigur.