UDEN FILTER, TAK - BILAG 8.1Den intertekstuelle brug af Strids redaktør, der kommenterer på serien selv 
kunne kaldes paratekstualitet. (Redaktøren er iøvrigt Bo Malthesen - men kun 
genkendelig for indviede). Pointen gentages iøvrigt (se bilag 8.2) - hvorved 
man kan tale om intratekstualitet.