I HAVE IT, AND SOUNDLY SO
Bilag 3
The New Globe - Globe-teatret rekonstrueret i London 1995
klik på miniaturebillederne for at se en større udgave.

Postkort med fisheye-objektiv
'This wooden O' (Henry V)
bliver pludselig vældig kon-
kret.
The Globe set fra flodbred-
den - et ganske imposant
bygningsværk - med flaget
hejst = der er forestilling
i dag!
Scenen set fra kongeside - 
med den centrale balkon og
den illuminerede baldakin
Bemalede søjler af egetræ
- som 'venetiansk marmor',
siger en kilde - holder den
store, hule baldakin med
loftslemmen.
Publikums nærvær er næsten påtræn-
gende i dagslyset.
De pudsede mure
bag publikum er
dækket med en
særlig gips, blan-
det med gedeuld
- for nutidige byg-
ningsarbejdere u-
forståeligt, indtil
teaterfolk opdage-
de materialets
store, akustiske -
'blødgørende' kva-
liteter...
Trompe d'oeuil-malerierne er
et gæt - men stilen var popu-
lær i 1590erne
Det 'nye' Globe's direktion har måtte bøje sig
for tidens krav til spilletidspunkter - i London
spilles kl. 19:30. Som kompensation for det
svindende dagslys er opsat en rad af dags-
lyslamper, så 'illusionen' opretholdes. Desu-
den er stråtaget  - efter krav fra  brandmyn-
dighederne ihukommende Globe's brand i
1613 - brandimprægneret og forsynet med
sprinkleranlæg.
TIL NÆSTE BILAG