I HAVE IT, AND SOUNDLY SO
Bilag 4

Franco Zeffirelli: Romeo and Juliet (1969)
klik på miniaturebillederne for at se en større udgave

Verona Walls er næsten på-
trængende til stede lige fra
forteksterne - jf. afsn. 5.4.3
Mercutio's præsentation - 
symbolikken næsten overvæl-
dende: dødsmasken, skærs-
ildens luer og endda Hamlet.
jf. afsnit 5.3.1-2
Mecutio rammes under Rome-
o's
arm. Fægtescenerne ud-
nyttes dramaturgisk hos Zef-
firelli til at vise overgangen
fra komedie - sportslig leg - til
tragedie - blodig alvor.
jf. afsnit 5.3.2 & 5.5
Point of no Return - 'and
soundly so' - Zeffirelli har in-
gen hæmninger hvad angår
romantikken hér, om det så 
er en dramaturgisk kliché som
scenetrappen, lader han Mer-
cutio slæbe sig op ad den for
at dø. jf. afsnit 5.3.2
Romeo og Juliet overtræder
historiens 2. tærskel (2. plot-
point) komediens traditionelle
kulmination: brylluppet.
jf. afsnit 5.4.5 og 5.5
Aubade anno 1969 - filmisk
nyt endda den mandlige nø-
genhed 'på  mode'...
jf. afsnit 4.4
Hos Zeffirelli ingen trang til at 
halvskjule Juliet's gravmæle
med en gulvlem. Iøvrigt er
podiet som det meste i filmen
rimeligt historisk/antropolo-
gisk korrekt.
jf. afsnit 4.3
'O happy dagger' - det kom-
plementære er Shakespeare's
men 1969 og hippietiden for-
nægter sig ikke med de døde
unge elskende i rendyrket
yin-yang-tegn.
jf. afsnit 7.1.
Billederne er taget
direkte fra DVD'en.
TIL NÆSTE BILAG