I HAVE IT, AND SOUNDLY SO
Bilag 2

Forsiden er gengivet efter Brandes, Georg: William Shakespeare I-III.
Se note 6 i opgaveteksten for uddybning
TIL NĘSTE BILAG