UDEN FILTER, TAK - BILAG 9.1Strid indfører her en afstemning - via internettet - mere konkret hypertekstualitet  
kan det næppe blive...!