UDEN FILTER, TAK - BILAG 5.2
Eksempel på Strids fortælleteknik...