UDEN FILTER, TAK - BILAG 11.2Et eksempel på den specielle fortælleteknik - om tegnerens manglende inspiration.