INGE KJERSGAARD
og familien

FOTOALBUM

1900-1960
Undtagelsesvis er billederne forsøgt arrangeret
kronologisk - idet de samlet udgør et forløb
TIL SIDERNE