Billederne på disse sider stammer fra de gamle og nyere
fotoalbums, der var samlet hos familien Münster-
Swendsen - den del af familien, der boede i Sorgenfri.
Ved Inge Münster-Swendsens død i 2003 opstod tanken
om at deponere alle de gamle albums hos én person i
den næste generation, i stedet at indscanne billederne
og 'publicere' dem på internettet.

Poul og Inge Münster-Swendsens børnebørn har alle i
årenes løb med stor begejstring kigget billeder hos
farmor og farfar/mormor og morfar - på denne måde
bevarer de muligheden. Og kan endda give den videre
til kommende generationer.

GAMLE FOTOS

Om det med de gamle billeder:             

De fotos, der sidder i de gamle albums, er af af stærkt
svingende kvalitet. Ikke alene er mange af dem beska-
digede, snavsede, falmede eller på anden måde ringere
end da de blev sat ind; fototeknikken har osse udviklet
sig ganske meget i de 50-100 år, billederne har 'på ba-
gen'. Det er f.eks. tydeligt, når man arbejder med at
scanne dem ind, at nogle af kameraerne har været bed-
re end andre - for ikke at tale om fotograferne ;O) - men
også at fotohandlerne og billedfabrikkerne er blevet bedre                  retur til oversigtssiden
til at levere brugbare resultater.

Med moderne elektronik er det muligt i mange tilfælde
at 'forbedre' de eksisterende billeder i forbindelse med
en scanning - lys og kontrast kan gøres mere naturlige,
farver kan somme tider genskabes, men et uskarpt bille-
de kan ikke gøres skarpt, og det falske lys, der er faldet
ind over filmen, fordi kameraets bagklædning sad løs -
ja, det har altså slettet en del af det, der var på billedet.

Af praktiske grunde har det osse været nødvendigt at stan-
dardisere billedstørrelserne lidt - af hensyn til de alminde-
ligste skærmopløsninger. Billeder på nettet er relativt små,
så skulle nogle fra familien ønske sig brugbare prints af de
viste billeder, kan I kontakte undertegnede - alle billederne
findes scannet ind i en langt højere kvalitet end vist hér.

Modsat må de familiemedlemmer, der kigger med i de gam-
le albums, meget gerne supplere med oplysninger om steder
og personer, hvor dette ikke fremgår. De anførte kommen-
tarer er i store træk kun de originale - men en mere udfør-
lig notering af hvem, hvor og hvornår er altid interessant.

God Fornøjelse! henvendelse til jens@munster-swendsen.dk