I HAVE IT, AND SOUNDLY SO
Bilag 6
klik på miniaturebillederne for at se en større udgave

Emilio Hernández: Romeo X Julieta, Andalucia 2003

Monchescos e Capuletos Romeo e Julieta Julieta e Lorenzo Romeo e Julieta
plakat regnum christi mercucho

...med en overraskende in-
tens symbolik: både billedets
snævre univers (såvel box'en
det optages i som billedram-
men) som de tos private
rum - og en næsten offentlig
erklæring om deres forbindel-
se - de to som én (portræt-
foto).

Situationen i de fleste af bil-
lederne giver sig selv i for-
hold til dramaet - og opgave-
teksten. Ovenstående billede
stammer omtrent fra slutnin-
gen - den skindøde Julieta og
den 'magiske realisme's Mer-
cucho venter på Romeo's an-
komst

scanninger fra forestillingsprogram