I HAVE IT, AND SOUNDLY SO
Bilag 5
klik på miniaturerne for at se billedet i stor udgave

Baz Luhrmann: Romeo+Juliet (1996)

Luhrmann's velvalgte chorus:
CNN-reporteren som histo-
riens alvidende fortæller.
jvf. afsnit 6.2
Fair Verona - i så fald forfal-
dets skønhed. Nedslidt Mexico
city, selv merkantilismens lar-
mende tegn er skrammede.
jvf. afsnit 5.4.2-3
Mercutio's præsentation - den
amerikanske hverveplakat er lige for. Blikket kontant, uden vanvid. Hans approach til livet
ligeså direkte.
Hos Luhrmann ser vi ikke kom-
battanterne blive ramt - vi ser
det i deres venners, deres drabsmænds og deres egne øjne.
Point of no return: Mercutios død - 'and soundly so'.
jvf. afsnit 5.3. og 6.1
Aubade anno 1996 - ingen pu-
ritanisme, men der spilles be-
vidst på de unges blufærdig-
hed; og på sengekantkliche-
erne. jf. afsnit 44 & 6.3
Stadig morgenscenen - velgø-
rende, også dramaturgisk, som de nøgne ansigter gør bil-
ledet ukunstlet og almindeligt.
Mantua - en billedvirkning af håndfast symbolvirkning: en ør-
ken, bogstaveligt talt. 
jf. afsnit 5.4.2.
Billederne er taget
direkte fra DVD'en.
Dramaturgisk er det næppe en god idé at forsænke Ju-
liets gravmæle med en gulv-
lem - det synes Luhrmann hel-
ler ikke... jf. afsnit 4.3.
Det er Luhrmann, der vender billedet på hovedet - klar sym-
bolik for situationens drama-
tiske omvendthed - jf. billedet
før fra aubade-scenen.
jf. afsnit 5.2. - slutningen
TIL NÆSTE BILAG