I HAVE IT, AND SOUNDLY SO
Bilag 1

Tegningen er gengivet efter Brandes, Georg: William Shakespeare I-III.
de Witt's skitse er lavet efter hukommelsen - blandt andet kan han tydeligvis
ikke huske, hvordan selve sceneplanet blev båret oppe. [Det er en af de ting
man heller ikke i dag ved noget om - af billederne på bilag 3 fremgår det,
at også nutiden gætter...] Muligvis husker han også forkert mht. antallet af
døre i scenens bagvæg - der findes gode argumenter for, at der også har
været en midterdør. Og endelig er hans sans for proportionerne ikke helt i
overensstemmelse med de byggeanvisninger, man kender fra andre teatre.
Men det er, alt i alt, detaljer i en ganske velerindret tegning af uvurderlig be-
tydning i dag.
TIL NÆSTE BILAG